Pismeni zadaci

SKo5BG_001

Име и презиме: __________________________________________,         Одељењe: _____________

                                                                
                                                                                                                                              

Падежи                                                                                   V разред

 

Opširnije: SKo5BG_001

SKo5BGII_002

Име и презиме: _____________________________________________,  Разред/одељење: ____________________

 

НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ - ПАДЕЖИ

 

 


1. Подвуци само именице у номинативу (има их једанаест).

 Лепа је мала                                     и око пет-шест

Варош Топола:                                   малих кафана.

Сто кућа, пошта,                                Биоскоп и киоск

Хотел и школа.                                   Крај вашаришта

Дом здравља,пекара,                           црква на Опленцу

Суд, три дућана                                  и више ништа.

                                                                                                                                          

( Добрица Ерић, "Вашар у Тополи" )

 

2.  Допуни табелу.

 

Номинатив

једнине

гледалац

 

отац

успех

 

хајдук

пас

Номинатив

множине

 

преводиоци

 

 

људи

 

 

 

 3. У следећој реченици подвуци именице у номинативу и упиши их у укрштеницу.

Мој деда Васа био је добар човек и праведан фудбалски судија на утакмицама.

У укрштеницу упиши и службу тих именица у реченици.

 

Водоравно: 1. служба треће и четврте именице у номинативу 2. заједничка именица у служби именског предиката 3. четврта именица у служби именског предиката 4. најчешћа служба именица у номинативу

Усправно: 1. Заједничка именица у служби субјекта 2. властита именица у служби субјекта

 

 4.Подвуци вокативе у следећим реченицама.

Кажи нам, деда, ко је био највећи јунак ?

А бре, децо, чворци ниједни !

Јао, нећу никад више, чича Јордане, пусти ме !

Зашто ме, снахо, не послушаш ?

А зашто те истукао, црни сине ?

 

5. Напиши како гласи вокатив множине следећих именица:

Друг __________________________ стриц ________________________________

Читаоц _________________________ момак _______________________________

Ученик _________________________ човек ________________________________

 

6. Подвуци вокативе у стиховима из народних песама.

Вино пије Краљевићу Марко.

Кад се жени српски цар Стјепане.

Цар Лазаре сједе за вечеру...

 

Напиши на линији коју службу у реченици имају ови вокативи ______________________________

 

Vi ste ovde: Home Zbirka radova Osnovna Za 5. razred Testovi iz gramatike